Справочник HTML

Цвет

3 12 1 4 1 1
4.4 1 6 3.1

В HTML, кроме шестнадцатеричного представления цвета, в качестве значений допускается указывать ключевые слова, обозначающие цвет. Использование таких названий не всегда валидно, поэтому в табл. 1 приведены названия цветов и их шестнадцатеричное значение.

Табл. 1. Названия цветов и их значения
Название Цвет Значение
aliceblue   #f0f8ff
antiquewhite   #faebd7
aqua   #00ffff
aquamarine   #7fffd4
azure   #f0ffff
beige   #f5f5dc
bisque   #ffe4c4
black   #000000
blanchedalmond   #ffebcd
blue   #0000ff
blueviolet   #8a2be2
brown   #a52a2a
burlywood   #de8887
cadetblue   #5f9ea0
chocolate   #d2691e
coral   #ff7f50
cornflowerblue   #6495ed
cornsilk   #fff8dc
crimson   #dc143c
cyan   #00ffff
darkblue   #00008b
darkcyan   #008b8b
darkgoldenrod   #b8860b
darkgray   #a9a9a9
darkgreen   #006400
darkkhaki   #bdb76d
darkmagenta   #8b008b
darkolivegreen   #556b2f
darkorange   #ff8c00
darkorchid   #9932cc
darkred   #8b0000
darksalmon   #e9967a
darkseagreen   #8fbc8f
darkslateblue   #483d8b
darkslategray   #2f4f4f
darkturquoise   #00ced1
darkviolet   #9400d3
deeppink   #ff1493
deepskyblue   #00bfff
dimgray   #696969
dodgerblue   #1e90ff
firebrick   #b22222
floralwhite   #fffaf0
forestgreen   #228b22
fuchsia   #ff00ff
gainsboro   #dcdcdc
ghostwhite   #f8f8ff
gold   #ffd700
goldenrod   #daa520
gray   #808080
grey   #808080
green   #008000
greenyellow   #adff2f
honeydew   #f0fff0
hotpink   #ff69b4
indianred   #cd5c5c
indigo   #4b0082
ivory   #fffff0
khaki   #f0e68c
lavender   #e6e6fa
lavenderblush   fff0f5
lemonchiffon   #fffacd
lightblue   #add8e6
lightcoral   #f08080
lightcyan   #e0ffff
lightgoldenrodyellow   #fafad2
lightgreen   #90ee90
lightpink   #ffb6c1
lightsalmon   #ffa07a
lightseagreen   #20b2aa
lightskyblue   #87cefa
lightslategray   #778899
lightsteelblue   #b0c4de
lightyellow   #ffffe0
lime   #00ff00
limegreen   #32cd32
linen   #faf0f6
magenta   #ff00ff
maroon   #800000
mediumaquamarine   #66cdaa
mediumblue   #0000cd
mediumorchid   #ba55d3
mediumpurple   #9370db
mediumseagreen   #3cb371
mediumslateblue   #7b68ee
mediumspringgreen   #00fa9a
mediumturquoise   #48d1cc
mediumvioletred   #c71585
midnightblue   #191970
mintcream   #f5fffa
mistyrose   #ffe4e1
moccasin   #ffe4b5
navajowhite   #ffdead
navy   #000080
oldlace   #fdf5e6
olive   #808000
olivedrab   #6b8e23
orange   #ffa500
orangered   #ff4500
orchid   #da70d6
palegoldenrod   #eee8aa
palegreen   #98fb98
paleturquoise   #afeeee
palevioletred   #db7093
papayawhip   #ffefd5
peachpuff   #ffdab9
peru   #cd853f
pink   #ffc0cb
plum   #dda0dd
powderblue   #b0e0e6
purple   #800080
red   #ff0000
rosybrown   #bc8f8f
royalblue   #4169e1
salmon   #fa8072
sandybrown   #f4a460
seagreen   #2e2b57
seashell   #ffe5ee
sienna   #a0522d
silver   #c0c0c0
skyblue   #87ceeb
slateblue   #6a5acd
slategray   #708090
snow   #fffafa
springgreen   #00ff7f
steelblue   #4682b4
tan   #d2b48c
teal   #008080
thistle   #d8bfd8
tomato   #ff6347
turquoise   #40e0d0
violet   #ee82ee
wheat   #f5deb3
white   #ffffff
whitesmoke   #f5f5f5
yellow   #ffff00
yellowgreen   #9acd32